Subscribe:

PEMBERITAHUAN

Audit 5S kali Ke-6 akan diadakan pada 6 September 2012. Semua kumpulan sila ambil tindakan asing-masing mengikut kawasan yang ditetapkan.

Saturday, 1 October 2011

Menjaga Kebersihan Tempat Kerja

Kebersihan adalah tanggung jawab setiap orang dan mensyaratkan kepada kita semua untuk menjaga tempat kerja agar bersih, rapi dan teratur sehingga kondusif untuk melakukan pekerjaan.


Pengaturan tempat kerja yang buruk dan tidak rapi juga dapat menimbulkan:
 • Tempat kerja yang padat; dan
 • Kesulitan mencari perkakas, material dan peralatan
Tempat kerja yang padat, tidak rapi dan tidak teratur menimbulkan kesulitan kepada setiap orang untuk bekerja dan tidak mendorong kualiti kerja.

Kebersihan yang efektif mensyaratkan kita untuk:
 • Menyusun atur tempat kerja;
 • Menjaga tempat kerja bersih dan kemas; dan
 • Menyimpan segala alatan ditempat yang betul.
Keuntungan dari Kebersihan yang baik adalah:
 • Kurang risiko kemalangan dan kecerderaan;
 • Kurang risiko kebakaran;
 • Tempat kerja lebih kondusif; dan
 • Kurang waktu yang terbuang untuk mencari perkakasan dan peralatan.
Menyimpan perkakasan dengan betul :
 • Memastikan ia dengan mudah dicari bila diperlukan;
 • Menjaga perkasan dalam keadaan yang baik.
 • Anda harus selalu menyimpan perkakasan :
  1. Dalam rak penyimpanan;
  2. Pada papan tergantung; atau
  3. Dalam kotak perkakasan.

No comments:

Post a Comment